ventilation

Fastigheten

Ventilation

Du bor i ett hus med självdragsventilation

Råd och tips

Självdragsventilation
Allmänt
I hus med självdragsventilation finns ingen fläkt som suger ut luften. Luftens sugs istället ut genom ventilerna tack vare att den varma luften stiger uppåt. Blåsigt väder hjälper också till. Utsugsventilerna sitter därför högt uppe på väggen eller i taket. Utsugsventilerna finns i köket, badrummet och ibland även i andra rum. Den ”friska” luften tas in via vädringsfönster eller ventiler som sitter i ytterväggar eller fönster.
Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern. På sommaren är det bättre att vädra ordentligt genom fönstret.

Anpassa ventilationen

Anpassa ventilationen till förhållandena. På vintern när självdraget fungerar bra kan det vara nödvändigt att minska på ventilationsöppningarna för att det inte skall bli för kallt och dragit.

Principen för självdragsventilation

Både utsugsventilerna och friskluftsventilerna bör minskas samtidigt, men stäng dem inte helt om man enbart stänger friskluftsventilerna kan det bli baksug i någon utsugsventil. Kom ihåg att öppna ventilerna för fullt vid matlagning, duschning och tvättorkning.

Vädring

Sommar

När det är varmt ute blir ventilationen bättre med fönstervädring. Genom att öppna fönstren och utnyttjar vindtrycket kan man anpassa ventilationen efter omständigheterna. Ibland får man lirka och prova sig fram till rätt inställning. Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i ett angränsande rum än i köket förutsatt att det är sug i köksventilen

Vinter

Fönstervädring på vintern är dyrt och energislösande. Lämna inte badrummet öppet på vintern. När rummet blir nerkylt kan det också bildas kondens som kan innebära fukt- och mögelskador. Huvudregeln är att vädra snabbt men effektivt på vintern. Det bör helst också vara ett par grader varmare i badrummet än i resten av lägenheten.

Matlagning

Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i
ett angränsande rum än i köket förutsatt att det är sug i köksventilen.
Vid mycket osande matlagning är det bättre att öppna fönster tillfälligt i ett angränsande rum.

Dusch och bad

Vid långa duschar bildas mycket vattenånga. Kort duschtid ger mindre fukt i luften och mindre risk för kondens i badrummet. Dessutom går det åt mindre varmvatten och därmed även mindre energi. Vid mer en fyra minuters duschning bildas kondens på väggarna. Efter badet eller duschen är det bra att torka av vattnet från golvet med en gummiskrapa. Skrapa ned vattnet i golvbrunnen så blir luften snabbare torr i badrummet. Skaka även av vattnet från duschdraperiet och se till att det hänger fritt och luftigt. Vädra ut fukten i badrummet direkt när du har badat eller duschat. Öppna utsugsventilen helt eller snabbvädra med korsdrag några minuter.
Låt också badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används. Glänta på badrumsdörren efter duschen

Tvättorkning

Det kan ta lång tid att torka tvätt i hus med självdragsventilation. Häng tvätten luftigt och låt gärna badrumsdörren stå öppen

Kontroll av ventilationen

Som tidigare nämnts så finns det risk för bakdrag vid självdragsventilation. Man kan själv kontrollera om ventilationen fungerar genom att hålla en bit toalettpapper framför utsuget och se åt vilket håll luften drar. Åtgärden är att öppna friskluftsöppningarna helt och eventuellt också ett fönster tills bakdraget vänder. Det kan ta lite tid innan det vänder, men det går att skynda på om man tillfälligt stänger den utsugningsöppning som suger ut luften. Man kan också värma med en hårtork i öppningen med bakdrag.

Håll rent i ventilerna!

För att ventilerna och ventilationen ska kunna behålla sin funktion måste ventiler och kanaler hållas rena. Smuts, damm och feta partiklar från matos fastnar med tiden kring ventilerna och i utsugskanalerna. Kanalerna rensas av fastighetsvärden. Utelufts- och frånluftsventilerna ska lägenhetsinnehavaren rengöra. Man kan rengöra med en smal borste och med dammsugaren.

Möblering

Ibland kan det bli problem med fukt och kondens bakom bokhyllor och sängar som placeras för tätt mot yttervägg. Orsaken är främst att rumsluften inte kan värma dolda väggytor. Samma problem kan förekomma bakom badkar. Helst bör det finna ordentliga
luftmellanrum kring dessa. Cirkulation runt möbler vid yttervägg.

Sammanfattning

  • Uteluftsventiler i yttervägg eller fönster får inte sättas igen eller stängas helt!
  • Uteluften behövs för att få en bra luftkvalitet i lägenheten och undvika fukt- och mögelskador samt slippa matos.
  • Om det drar kallt från uteluftsventilen så försök att möblera annorlunda.
  • Duscha snabbt.
  • Skrapa bort vatten från golv efter duschningen.
  • Vädra efter bad, dusch och tvätt.