Anticimex

assistans

Anticimex

Allmänt

Bostadsrättshavaren bör teckna hemförsäkring med bostadsrättstilläggsförsäkring. Vid angrepp meddelar bostadsrättshavaren styrelsen.

Brandkontoret

Brf. Vitbetan 27 har fastighetsförsäkringen i Brandkontoret och i den ingår bl.a:
Skadedjursförsäkring & saneringsförsäkring

TRÄSKADEINSEKTER

Bostadsrättshavaren ringer själv till Anticimex och beskriver problemet. Därefter gör bostadsrättshavaren gör en återkoppling till styrelsen

Pälsängrar

Hittar du mystiska hål i dina yllekläder? Kala fläckar på pälsen? Då kan någon av pälsängerarternas larver varit framme.
Pälsängrar är skalbaggar vars larver lever av produkter med animaliskt ursprung. När pälsängrarna söker sig in i våra hem angriper de främst yllevaror, pälsar och skinn, men också andra textilier kan bli utsatta.
Ett angrepp av pälsängrar är inte farligt för människor men kan vara frustrerande och värdet på förstörda textilier kan bli högt. Med lite tålamod går det att bli av med pälsängrar på egen hand men vill du ha snabbt resultat så hjälper Anticimex dig. Läs mer på Anticimex hemsida. Tips och råd för att slippa pälsängrar: