Vindsförråd

FASTIGHETEN

Föreningens vindsförråd

Allmänt

I vindsförråden får endast personliga tillhörigheter förvaras och undvik att förvara stöldbegärlig egendom.

Regler

Det är förbjudet att förvara brandfarliga ämnen i förrådet.
På grund av brandrisk och tillgänglighet får inget ställas i gångarna.