cyklar

Fastigheten

Cyklar

Parkering

Vinterförvaring

Vid snöskottning riskerar cyklar som står på gården vid husväggen eller räcket ner till cykelrummet att skadas av snö och isblock. Med andra ord ställer ni cykeln där på egen risk.
Cyklar kan lämnas in för vinterförvaring under oktober - mars i ett låst rum innanför fjärrvärmecentralen.