föreningen

styrelsen

Föreningen

Styrelseledamöter

ordförande

Jesper Urheim

kassör

Adam Eriksson

sekreterare

Mikaela Malmgren

Miljöansvarig

Johan Wellton

-

Tomas Thyr

SUPPLEANT

Daniel Cohen