föreningen

styrelsen

Föreningen

Styrelseledamöter

ordförande

Jesper Urheim

kassör

Laurenz Hilgendorf

sekreterare

Mikaela Malmgren

Miljöansvarig

Johan Wellton

Mediaansvarig

Tomas Thyr

SUPPLEANT

Daniel Cohen
Sebastian Trygg