Lägenhetsnummer

FASTIGHETEN

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer

Nya regler har gjort att folkbokföringen använder ett system för lägenhetsnumrering. Detta nummer hittar du på ditt postfack.
Den gamla numreringen dvs det nummer som finns på tvättcylindern anges vid kontakt med BEJO redovisningsbyrå AB.